Autorzy
Promocje
Droga do Domu. Ilustrowana książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Droga do Domu. Ilustrowana książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych

25,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 25,00 zł
szt.
Mały Ryś. Ilustrowana książka dla dzieci
Mały Ryś. Ilustrowana książka dla dzieci

25,00 zł

Cena regularna: 34,90 zł

Najniższa cena: 25,00 zł
szt.
Jaśminka uratowana świnka. Ilustrowana książka dla dzieci
Jaśminka uratowana świnka. Ilustrowana książka dla dzieci

30,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 29,90 zł
szt.
Dlaczego? – czyli o tym, co nas napędza. Ilustrowana książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Dlaczego? – czyli o tym, co nas napędza. Ilustrowana książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych

45,00 zł

Cena regularna: 63,90 zł

Najniższa cena: 45,00 zł
szt.
10 kotów. Ilustrowana książka dla dzieci
10 kotów. Ilustrowana książka dla dzieci

24,00 zł

Cena regularna: 29,90 zł

Najniższa cena: 24,00 zł
szt.
Miałam kiedyś ogród. Ilustrowana książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Miałam kiedyś ogród. Ilustrowana książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych

30,00 zł

Cena regularna: 49,90 zł

Najniższa cena: 30,00 zł
szt.
Mamy chwile. Ilustrowana książka dla dzieci
Mamy chwile. Ilustrowana książka dla dzieci

38,00 zł

Cena regularna: 54,90 zł

Najniższa cena: 38,00 zł
szt.
 Plasterki na tęsknotę. Ilustrowana książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Plasterki na tęsknotę. Ilustrowana książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych

27,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 27,00 zł
szt.
Mały Bóbr. Ilustrowana książka dla dzieci
Mały Bóbr. Ilustrowana książka dla dzieci

27,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 27,00 zł
szt.
Blue. Jaki kolor ma smutek? Ilustrowana książka dla dzieci
Blue. Jaki kolor ma smutek? Ilustrowana książka dla dzieci

40,00 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Najniższa cena: 40,00 zł
szt.
Szalik ciotki Melancholii. Ilustrowana książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Szalik ciotki Melancholii. Ilustrowana książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych

30,00 zł

Cena regularna: 47,90 zł

Najniższa cena: 30,00 zł
szt.
Rózia, Pózia i Tyś. Ilustrowana książka dla dzieci
Rózia, Pózia i Tyś. Ilustrowana książka dla dzieci

35,00 zł

Cena regularna: 49,90 zł

Najniższa cena: 35,00 zł
szt.
 Sam Cukier. Ilustrowana książka dla dzieci
Sam Cukier. Ilustrowana książka dla dzieci

22,00 zł

Cena regularna: 29,90 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
Zero Waste - napraw, oddaj wykorzystaj, żeby Ziemia była czysta. Ilustrowana książka dla dzieci
Zero Waste - napraw, oddaj wykorzystaj, żeby Ziemia była czysta. Ilustrowana książka dla dzieci

22,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
Znalezisko - wysypisko. Książka dla dzieci
Znalezisko - wysypisko. Książka dla dzieci

22,00 zł

Cena regularna: 34,90 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
Kolorowe zamieszanie. Ilustrowana książka dla dzieci
Kolorowe zamieszanie. Ilustrowana książka dla dzieci

45,00 zł

Cena regularna: 63,90 zł

Najniższa cena: 45,00 zł
szt.
Jasnopióra uratowana kura. Ilustrowana książka dla dzieci
Jasnopióra uratowana kura. Ilustrowana książka dla dzieci

30,00 zł

Cena regularna: 39,90 zł

Najniższa cena: 29,90 zł
szt.
 Mały Wilczek. Ilustrowana książka dla dzieci
Mały Wilczek. Ilustrowana książka dla dzieci

38,00 zł

Cena regularna: 54,90 zł

Najniższa cena: 25,00 zł
szt.
Mindfulness dla dzieci. Poradnik dla dzieci
Mindfulness dla dzieci. Poradnik dla dzieci

45,00 zł

Cena regularna: 64,90 zł

Najniższa cena: 45,00 zł
szt.
Bosh! Proste przepisy na wyśmienite dania kuchni roślinnej – książka kucharska
Bosh! Proste przepisy na wyśmienite dania kuchni roślinnej – książka kucharska

45,00 zł

Cena regularna: 69,90 zł

Najniższa cena: 45,00 zł
szt.
Przebudzenie kręgosłupa
Przebudzenie kręgosłupa

40,00 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Najniższa cena: 40,00 zł
szt.
Regulamin Konkursu „Pytania do autorki Ewy Zawiszy-Wilk”

Regulamin Konkursu „Pytania do autorki Ewy Zawiszy-Wilk”

I. Definicje:

1.1. Organizator – Studio Koloru Joanna Więckowska z siedzibą w w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 22/24, NIP 726-152-01-04. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani związany z żadnym z mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, czy Twitter.

1.2. Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w konkursie zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.

1.3. Komisja Konkursowa - ekspert powołany przez Organizatora do oceny nadesłanych pytań.

1.4. Zadanie Konkursowe - określone w danym poście konkursowym na fanpagu wydawnictwa Studio Koloru.

1.5. Nagroda - określona w danym poście konkursowym na fanpagu wydawnictwa Studio Koloru.

II. Zasady Konkursu:

2.1. Konkurs ogłaszany jest na fanpage'u wydawnictwa Studio Koloru - FB: Wydawnictwo Studio Koloru / IG: https://www.instagram.com/studiokoloru/ w formie posta.

2.2. Warunkiem udziału jest wykonanie Zadania Konkursowego opisanego w poście konkursowym oraz uczestnicy poniżej 18. roku życia wymagają zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

2.3. Wyniki ogłaszane są 5.04.2024 r.

2.4. Osoba biorąca udział w konkursie musi być jednocześnie autorem/autorką pytania.

2.5. Warunkiem odebrania Nagrody jest podanie danych osobowych do wysyłki (dla kuriera: imię i nazwisko, adres i telefon lub do paczkomatu: telefon, email i numer paczkomatu) w ciągu 3 dni robocze od ogłoszenia wyników, czyli do końca dnia 10.04.2024 r.

2.6. Każdy Uczestnik może zadać kilka Pytań Konkursowych.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika w przypadku uzasadnionych podejrzeń o używanie różnych tożsamości.

2.8. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na autorskie prawa majątkowe do przesłanych pytań (tekstu). Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową, b. Wprowadzania do pamięci komputera, c. Publicznego udostępniania tekstu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez udostępnianie w Internecie, w szczególności na portalu Facebook, d. Rozpowszechniania w zmienionej lub przerobionej formie na potrzeby informowania o konkursie i fanpage'u oraz ich promocji na polach eksploatacji określonych w pkt 2.8 lit. a) – d).

III. Przesyłanie Pytań:

3.1. Pytania należy przesłać poprzez komentarz pod postem lub w wiadomość prywatną.

3.2. Uczestnicy zgadzają się na publikację swoich pytań na mediach społecznościowych Organizatora.

IV. Przyznanie i Doręczenie Nagród:

4.1. Komisja Konkursowa dokona oceny przesłanych pytań i przyzna nagrody według opisu w poście dwóm wybieranym pytaniom. 

4.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 5.04.2024 r. na fanpage'u  FB: Wydawnictwo Studio Koloru / IG: https://www.instagram.com/studiokoloru/.

4.3. Odbiór Nagrody wymaga przekazania danych osobowych (dla kuriera: imię i nazwisko, adres i telefon lub do paczkomatu: telefon, email i numer paczkomatu) w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, czyli do końca dnia 10.04.2024 r.

4.4. Nagrody będą wysyłane kurierem lub do paczkomatu w terminie do 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu lub przy wyborze nagrody w postaci książki „Medalion” – w dniu jej premiery.

V. Reklamacje:

5.1. Reklamacje można składać w terminie do 30 dni od publikacji wyników konkursu poprzez e-mail na adres: biuro@studiokoloru.eu.

5.2. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

5.3. Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne.

VI. Ochrona Danych Osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO]):

6.1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora (Wydawnictwo Studio Koloru, Studio Koloru Joanna Więckowska z siedzibą w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 22/24, NIP 726-152-01-04.) w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podwykonawcy Administratora w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.

6.2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem firmy kurierskiej realizującej wysyłkę Nagrody.

6.3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@studiokoloru.eu.

6.4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu bądź przesłania nagrody.

6.6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uczestnictwa w konkursie.

6.7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Żadne decyzje wywołujące skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

6.8. W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@studiokoloru.eu.

VII. Zmiany w Regulaminie:

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

7.2. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na profilu wydawnictwa Studio Koloru.

7.3. Zmiany regulaminu nie dotyczą tekstów nadesłanych Organizatorowi w odpowiedzi na Zadanie konkursowe przed datą zmiany regulaminu.

VIII. Postanowienia Końcowe:

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

8.2. Regulamin obowiązuje od dnia 21.03.2024 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl